OVG Architecten
ab-voorgevel
 • locatie
  Antwerpen
 • bouwjaar
  2014-2015
 • klant
  Antwerpse Bouwwerken NV
 • type
  Nieuwbouw

Antwerpse Bouwwerken

MasterplanningKantoren

De herontwikkeling van de voormalige site “Antwerpse Bouwwerken”, gelegen binnen de 19de -eeuwse gordel langsheen de Plantin- Moretuslei, naar een kantoor- en woonprogramma, past volledig binnen het verhaal van “stadsvernieuwing” en het creëren van een nieuw evenwicht tussen wonen en werken in een stedelijke omgeving.

De bestaande typologie en stedenbouwkundige context zijn bepalend voor de vormgeving van project : 4 tot 5 bouwlagen, plat dak, verticale lijnen in de gevel en een variërende bouwdiepte. De context vraagt om een duurzaam en markant gebouw dat zich kan aanpassen aan het toekomstig gebruik. Het omgaan met deze contextuele, financiële en programmatische randvoorwaarden, alsook het afstemmen op de bouwcode van Antwerpen, leidde er toe dat het programma van eisen nauwkeurig werd geanalyseerd.

De gedifferentieerde doorsnede van het complex zorgt ervoor dat elk gedeelte van het project afgestemd wordt aan de verschillende eisen, dit zowel naar context als het programma. Het omzichtig omspringen met de beschikbare ruimte door de concentratie van het gebouw rondom een patio kadert binnen de duurzaamheidsgedachte vervat in artikel 1.1.4. Codex Ruimtelijke Ordening.

Het stramien van zowel de structuur als de raamverdeling is zo bepaald dat het gebouw eenvoudig kan inspelen op een ander gebruik of indeling en geeft op die manier mee een antwoord op de duurzaamheid van het gebouw. De ramen beklemtonen de verticaliteit die we terugvinden in de omgeving. Dit maakt dat de lange gevellijn wordt doorbroken en het project naast een horizontale ook een verticale structuur krijgt.

De actieve gevels vormen de basis van de primaire gedachte. Door de organisatie van het kantoor op te vatten rond een centrale patio bekomen we een interactie tussen de verschillende departementen, landschapskantoren en een aangename werkplek met voldoende lichten en zichten.

Het nieuwe hoofdkantoor van Antwerpse Bouwwerken (AB) is gebouwd naast hun vroegere locatie te Antwerpen. AB, dewelke deel uitmaakt van de groep Eiffage, is als aannemer bekend voor gespecialiseerde uitvoeringen van beton. Dit weerspiegelt zich in de architectuur van het ontwerp. Voor het gevelmateriaal van het kantoorgebouw is er gekozen voor beton in een witte kleur. De gladde gevel, van het kantoor, wordt doorbroken door een verticale strook van hout, die van binnen naar buiten doorloopt en tevens de hoofdontsluiting accentueert. Het abstractieniveau van deze gevel staat in contrast met de binnenzijde van het complex, waar de toevoeging van een kwalitatieve binnentuin voor een informelere sfeer zorgt.

Het nieuwe kantoorgebouw is tevens een visitekaartje voor de huidige energie-efficiënte technieken. Het E-peil 39 werd verwezenlijkt door onder meer het BEO-veld onder het gebouw, het gebruik van betonkernactivering voor verwarming en koeling en de PV-panelen op een deel van het dak. Verder werden alle zichtbare dakoppervlaktes uitgevoerd als groendaken.

ab-voorgevel-nachtverlichting
ab-buitengevel-nachtverlichting
ab-interieur-kantoor-receptie
ab-interieur-kunst
ab-interieur-trap-detail
ab-interieur-kantoor-gang2
ab-kantoor-overzicht
ab-interieur-kantoor-stoelen
ab-interieur-kantoor
ab-interieur-kantoor-vergaderruimte
ab-interieur-kantoor-vergaderruimte2
Credits

Toon Grobet - Fotograaf

Vorig project
Volgende project