OVG Architecten
  • locatie
    Antwerpen
  • bouwjaar
  • klant
    Befimmo NV
  • type
    Renovatie

BNP Paribas Fortis – Meir

Kantoren

Dit uitdagende project is de renovatie van de koepel van het mooiste bankgebouw van België; dat van BNP Paribas gelegen aan de Meir in Antwerpen.

De volledige glazen overkapping diende vervangen te worden, om aan de eisen van energieperformantie, brandveiligheid en onderhoudsvoorzieningen te beantwoorden.  Het architecturale uitgangspunt was het behoud van de ritmiek en de esthetiek van het geheel.

De opdracht voor de architect en de aannemer was niet eenvoudig daar het gebouw in gebruik diende te blijven en er onder geen beding regenwater mocht infiltreren. Alle werken dienden tevens te gebeuren van buitenuit; omwille van veiligheidsredenen mocht het bankgebouw niet betreden worden. Bovendien bevindt zich onder deze nieuwe koepel een gerestaureerde glazen, zeer waardevolle vloer, wat de werkomstandigheden niet vergemakkelijkten. De indeling van deze overkapping werd volledig gemodelleerd naar analogie en ritmiek van de bestaande constructie, rekening houdend met alle technische beperkingen van de constructie-elementen en met de van kracht zijnde EPB-wetgeving.

De bestaande koepel werd volledig opgemeten en de draagstructuur werd opgezet in een 3D model om de bestaande belasting van de dakstructuur uit te rekenen. Vervolgens werden er verschillende simulaties gemaakt van de toe te passen profieltypes en glassoort, i.f.v. belasting op de bestaande draagstructuur. Hieruit werd een esthetische keuze gemaakt, welke werd voorgesteld aan de opdrachtgever.

Bij de opmaak van het aanbestedingsdossier werd er zeer veel aandacht geschonken aan het inrichten van de werf waarbij gestreefd werd naar maximale veiligheid.  De werken zijn dan ook probleemloos verlopen.

meir-interieur-hoogste-niveau
meir-tekening
Credits

Jean-Michel Byl - Fotograaf

Vorig project
Volgende project