OVG Architecten
 • locatie
  Gent
 • bouwjaar
  2017-2020
 • klant
  Alides REIM NV
 • type
  Nieuwbouw

Forum Gent bedrijvenpark

MasterplanningKantoren

Voor de herontwikkeling van de voormalige betonsite “Algemene Bouwwerken Maes” werd er gezocht naar een nieuw evenwicht tussen wonen en werken. In dit opzicht werd er een intensief voortraject doorlopen samen met de Stad Gent, wat resulteerde in de opmaak van een Masterplan voor de site alsook in de opmaak van een nieuw RUP Wonen. De uitdaging zit in het zoeken van een evenwicht tussen de ontwikkeling van woon– en kantoorprogramma waarbij de openheid, doorwaadbaarheid, relatie met de Schelde en leefbaarheid van de site bewaard blijven. Het stedenbouwkundig plan voorziet in de aanleg van een publiek park dat een zachte ruggengraat vormt voor de inplanting van de kantoorgebouwen en de woonontwikkeling en voor een fysieke link zorgt tussen een bestaand woongebied en de Schelde.

De twee kantoorvelden zijn gecentraliseerd ter hoogte van de toegangen tot de site, waarbij het kantoorveld gelegen aan de Schelde georganiseerd is rond een centrale kantoortuin. Op die manier worden er interessante doorzichten en linken gecreëerd met zowel het publieke park als met de te ontwikkelen groen-as langsheen de Schelde. De structuur van de ondergrondse parkeergarage (168 parkeerplaatsen) werd doorgetrokken naar de bovenbouw om op die manier een rationeel gebouwencomplex te kunnen ontwikkelen. Zowel de kantoren als de magazijnunits werden zo opgevat dat ze zowel naar indeling, als naar integratie van de technieken flexibel opgenomen kunnen worden.

Het stedenbouwkundig plan voorziet tevens een grote diversiteit aan woontypologieën: grondgebonden woningen, maisonettes, appartementen en schakelwoningen. Tussen de twee woonontwikkelingsgebieden wordt er een kwalitatief groengebied aangelegd om op die manier een kwalitatieve overgang te creëren.

waterfront-allides-buiten-gevel-avond
forum-masterplan
Vorig project
Volgende project