OVG Architecten
 • locatie
  Kruibeke
 • bouwjaar
  2017-2018
 • klant
  Het Landgoed Development
 • type
  Nieuwbouw

Cruebeke

MasterplanningResidentieelProjectontwikkeling

Herontwikkeling binnengebied site “Staes”

OMGEVING

Vanuit de kerk als centrum is Kruibeke langzaam gegroeid langsheen de regionale verbindingswegen. De stedenbouwkundige structuur kenmerkt zich door de  verscheidenheid aan verkavelingen en woonwijken wat op termijn resulteerde in een inefficiënt ruimtegebruik.  Het perceel, gelegen tussen de Hendrik Mertensstraat en de  Kattestraat heeft qua schaal een enorm potentieel om de binnenranden van het bouwblok om te vormen tot een kwalitatief stukje stedelijk weefsel voor zowel de nieuwe bewoners als voor de omwonenden. Deze open ruimte van 11.600 m² was een verlaten braakliggend terrein dat jarenlang had dienst gedaan voor het huisvesten van serres van een tuinbouwbedrijf.

Het huidige bouwblok kenmerkt zich door een typologie van rijwoningen van 2 à 3 bouwlagen. Deze bouwhoogte werd op de nieuwe ontwikkeling geprojecteerd. Dit in combinatie met het zicht op de kerk dat bewaard moest blijven en het uitgangspunt om de bestaande groenstructuur te versterken, gaf ons een ruimtelijk kader waarin de nieuwe ontwikkeling zijn vorm kon krijgen.

NIEUWE SITUATIE

Wat voorheen een gesloten en geïsoleerd bouwblok was, is omgevormd tot een gevarieerd wooncomplex dat op een positieve manier een impuls geeft aan zijn omgeving.

De 58 appartementen zijn bijna allemaal van het doorzontype, en worden op een kwaliteitsvolle duurzame manier gebouwd. Voor de gevels is gekozen voor een lichte warmgrijze kleur met mooie schakeringen en lichtgrijs opgevoegd. Deze materiaalkeuze wordt doorgetrokken overheen alle volumes in het project. Deze uniformiteit geeft automatisch rust aan het geheel. Het groene binnenplein is een tweede bindende factor. Maar ook de detaillering, de inrichting en de materialisatie van deze openbare ruimte wordt ontworpen in harmonie met de gebouwen, wat eveneens bijdraagt aan de eenheid.

Er is veel zorg besteed aan het langzaam verkeer. Het doel is een autovrije en kindvriendelijke wijk. Er zijn geen voertuigen op het binnengebied toegestaan, met uitzondering van hulpdiensten en verhuiswagens. In dat geval worden de paaltjes verwijderd. Voor voetgangers en fietsers is dit binnengebied perfect doorwaadbaar, van de Kattestraat tot aan de Hendrik Mertensstraat. Deze stedenbouwkundige ingreep zorgt bijgevolg voor een versterking van de bestaande groenstructuur in Kruibeke. De ondergrondse parking volgt de contouren van de gebouwen, zodat de open ruimte in het midden niet gehinderd wordt door ondergrondse constructies en een volwaardige ingroening kan toelaten. Daarnaast zullen er overal groendaken worden toegepast.

Het binnengebied zelf is ontworpen door Landschaap, waarbij rekening werd gehouden met het bestaande RUP en de centrale vista naar de kerk. Het is een voorbeeld geworden van natuur en recreatie,  waarbij de waterhuishouding met wadi’s en speelpleinen uitnodigen tot avontuurlijk spelen.

Vorig project
Volgende project